پروپوفل

Propofol
Propofol

موارد استفاده پروپوفل

ایجاد بیهوشی

توصیه مصرف پروپوفل

این دارو ایجاد کننده بیهوشی است. مراقبت های احساسی و حسی زیاد پیشنهاد می شود. در هنگام بازگشت هوشیاری، بدون کمک اقدام به تغییر وضعیت خود و بلند شدن از تخت نکنید. عوارض شبه آنفولانزا (تب و لرز و درد بدن) تا سه روز پس از دریافت دارو گزارش شده است؛ در صورت بروز این علایم با درمانگر خود تماس بگیرید. هر گونه تپش قلب، سخت نفس کشیدن، گیجی را سریع گزارش کنید. 

نحوه مصرف پروپوفل

پروپوفل در امولسیون روغن در آب فرموله شده است. در صورتی که فرد تغذیه وریدی استفاده کند، ممکن است نیاز به تنظیم مقدار لیپید مصرفی باشد. امولسیون پروپوفل حاوی ۱/۱kcal/ml  می باشد. امولسیون چربی سویا به عنوان ناقل پروپوفل استفاده می شود. فرمولاسیون ها همچنین حاوی فسفاتید و گلیسرول تخم مرغ می باشند. 

نام های تجاری خارجی
 • Diprivan®
دسته دارویی

بیحس کننده عمومی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی
Fresenius Kabi
 • پروپوفول امولسیون تزریقی پرنترال 20 mg/1mL 50mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • پروپوفول ام سی تی امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 20mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • پروپوفول ام سی تی امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 50mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • پروپوون ام سی تی امولسیون تزریقی پرنترال 20 mg/1mL 50mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • B/braun
 • پروپوفول امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 50mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • Genthon B.v.
 • پروپوفول جنتون امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 20mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • پروپوفول جنتون امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 50mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • Fresenius Kabi Austria Gmbh
 • پروپوفول امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 20mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • پروپوفول فرزنیوس امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 20mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • پروپوفول فرزنیوس امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 50mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • B Braun Co
 • پروپوفول-لیپورو امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 20mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • پروپوفول-لیپورو امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 50mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • B. Braun Melsungen Ag
 • پروپوفول-لیپورو امولسیون تزریقی پرنترال 20 mg/1mL 50mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • Dong Kook Pharm
 • پوفول امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 50mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • پوفول امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 20mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • Aspen Pharma
 • دیپریوان امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 50mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • دیپریوان امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 20mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • آرام کیمیای کاسپین
 • اولترافول امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 50mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • اولترافول امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 20mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • داروسازی تهران شیمی
 • تی سی فول امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 20mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • تی سی فول امولسیون تزریقی پرنترال 20 mg/1mL 50mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • تی سی فول امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 50mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • Baxter Pharmaceuticals India Private Limited(ex Claris Injectables Limited)
 • پروایو امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 20mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • پروایو امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 50mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • TROIKAA PHARMACEUTICAL LIMITED
 • ترویپوفول امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 20mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • ترویپوفول امولسیون تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 50mL(امولسیون تزریقی پروپوفول)
 • ادتات سدیم یکی از اجزای امولسیون پروپوفل می باشد، که در درمان طولانی مدت (بیش از ۵ روز) یا افراد مستعد کمبود روی، ممکن است باعث کاهش سطح روی شود. 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  10 mg/ml

  محلول تزریقی

  20 mg/ml

  محلول تزریقی

  5 mg/ml

  محلول تزریقی


  داروهای مرتبط