پروپنتلین

Propantheline

مشخصات داروی پروپنتلین


نام های تجاری خارجی Propantheline
دسته دارویی پروپنتلین

ترکیب آنتی کولینرژیک

مصرف پروپنتلین در بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
مصرف پروپنتلین در شیردهی ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف پروپنتلین


  • Propantheline

  • موارد استفاده پروپنتلین
  • قرص پروپنتلین با کاهش ترشحات معده جهت درمان کمکی زخم معده تجویز می شود.

  • نحوه مصرف پروپنتلین
    • بایستی نیم ساعت قبل از غذا استفاده شود تا در زمان مناسب به حداکثر غلظت خود برسد.
    • قرص ۱۵ میلی گرمی پروپنتلین حاوی ۲۳.۲ میلی گرم لاکتوز می باشد.