پروگوانیل

Proguanil
Atovaquone and Proguanil

موارد استفاده پروگوانیل

قرص آتوواکون+پروگوانیل جهت پيشگيري يا درمان مالارياي حاد و غير پيچيده تجویز می گردد.

توصیه مصرف پروگوانیل

به هر یک از دارو آتوواکون و پروگوانیل جداگانه مراجعه شود.

نحوه مصرف پروگوانیل

بايد با غذا يا نوشيدني هايي با پايه ي شير مصرف شوند.

نام های تجاری خارجی
  • Malarone®
دسته دارویی

ترکیب ضد مالاریا

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Small quantities of proguanil are found in breast milk. This combination is not recommended if nursing infants <5 kg (safety data is limited concerning therapeutic use in infants <5 kg)

غذا: مصرف آتوواكين همراه با چربي لبنيات به مقدار قابل توجهي باعت افزايش مقدار و سرعت جذب ميشود.

گياهان و مواد مغذي دارويي: گياهان با خاصيت هايپوگليسمي باعث تشديد عارضه ي هايپوگليسمي اتوواكين ميشود. از جمله گياهان آلوورا، يونجه، بيل بري، بيتر مالون، بابا آدم، كرفس، داميانا، شمبليله، گارسينيا،سير، زنجبيل، جنسينگ امريكايي، جيمنا،مارشملو، گزنه ي دوپايه