ما منتظر شما بودیم...

دغدغه و هدف اصلی سیبویه، بهبود روند مراقبت و پیگیری درمان است که در بستر سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک سلامت، تیم درمان را قادر می سازد تا روند درمانی بیماران را در مطب، مراکز درمانی و یا داروخانه قابل پیگیری کنند
ما با کمک متخصصین و پزشکان، مرجعی قابل اعتماد را پایه گذاری کرده ایم...

پرونده الکترونیک سلامت سیبویه

پرونده الکترونیک سلامت سیبویه

پرونده الکترونیک پزشکی

نسخه ایی از پرونده الکترونیک سلامت، که امکان ثبت بیمار، صدور نسخه، اتصال به مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه ها، جهت انتقال نتایج، به مطب دکتر را فراهم نموده است.

  • پیگیری روند درمانی برای هر بیمار
  • مدرنترین سامانه نسخه نویسی الکترونیکی
  • اتصال به مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه های تشخیصی
پرونده الکترونیک سلامت نسخه پزشک

داروخانه هوشمند

سامانه جامع داروخانه سیبویه، امکان آماده سازی نسخه، ارائه توصیه نامه دارویی و تبادل دارویی برای داروهای کمیاب را فراهم نموده است. علاوه بر این ساده سازی ارتباط با مشتریان و مدیریت امور اداری داروخانه نیز امکانات دیگری است که در داروخانه سیبویه فراهم شده است.

  • پیگیری لحظه به لحظه بیمار از طریق سامانه پیامکی
  • یکپارچه سازی سفارش دارویی از طریق قیمت های شرکتی
  • خدمات تبادل دارویی
دستیار الکترونیک داروخانه

اطلاعات دارویی

تداخلات دارویی با مواد غذایی

تداخلات دارویی

برای هر دارو به طور جداگانه تداخلات دارویی با موارد غذایی بیان شده است.

توصیه مصرف داروها

توصیه مصرف

توصیه نامه و نحوه مصرف هر دارو، توسط تیم داروساز، قرار داده شده است.

موارد استفاده داروها

موارد استفاده دارو

وابسته به اشکال دارویی مختلف موارد مصرف هر دارو ذکر شده است.

پرونده الکترونیک بیمارستان

سیبویه یک سیستم مدیریت هوشمند جهت ارتقای سطح خدمات بالینی و درمانی در راستای نگهداری سوابق بیماران، ارتقای خدمات، ارتباط با بیماران و مشتریان و اجرای فعالیتهای بالینی در اختیار درمانگاه ها قرار می دهد.

  • ارائه مدرن ترین سطح خدمات
  • خدماتی همه جانبه
  • مدیریت پویا
پرونده الکترونیک پزشکی

مجله الکترونیک سلامت

این مجله الکترونیک شامل اطلاعات پزشکی در قالب خبر و مقالات پزشکی به همراه مقالات حوزه فناوری اطلاعات سلامت جهت معرفی پرونده الکترونیک سلامت می باشد.