آیا از استفاده از نرم‌افزارهای پیگیری درمان و بیمار که قدیمی و غیر عملی هستند و با رویکرد درمانی شما سازگار نیستند خسته شده‌اید؟

ما یک نرم‌افزار پرونده الکترونیک بروزرسانی شده داریم که برای ارائه رویکرد درمانی شما برای پزشکان، کلینیک‌ها و داروخانه‌ها طراحی شده است.
با این نرم‌افزار میتونید روند درمانی بیماران خودتون رو پیگیری کنید و در کنار تصمیم گیری بهتر برای شما باعث افزایش رضایت و اعتماد بیمار شوید.

پرونده الکترونیک سلامت سیبویه

سیبویه، نبض سلامت دیجیتال

اطلاعات دارویی

تداخلات دارویی با مواد غذایی

تداخلات دارویی

برای هر دارو به طور جداگانه تداخلات دارویی با موارد غذایی بیان شده است.

توصیه مصرف داروها

توصیه مصرف

توصیه نامه و نحوه مصرف هر دارو، توسط تیم داروساز، قرار داده شده است.

موارد استفاده داروها

موارد استفاده دارو

وابسته به اشکال دارویی مختلف موارد مصرف هر دارو ذکر شده است.

مجله الکترونیک سلامت

در مجله سلامت سیبویه مقالات و مطالب پزشکی از پزشکان، متخصصین و داروسازان عضو سامانه سیبویه منتشر می‌کنیم تا به راحتی به اطلاعات معتبر پزشکی دسترسی داشته باشید.